.Elektronický podpis - slevy

Sleva při existující smlouvě

Sleva: 100 Kč či 400 Kč a DPH u varianty a) či b)

Pokud si někdo z Vaší společnosti již někdy u České pošty (PostSignum) certifkát zřídil, máte již uzavřenou rámcovou smlouvu, což může celý proces získání certifikátu proces zkrátit.

Pro uplatnění slevy však musí být rámcová smlouva uzavřená správně - musí obsahovat správné pověřené osoby. Často pověřená osoba ve společnosti již nepůsobí, často se jako pověřená osoba uvedl tehdejší žadatel o certifikát, např. účetní. Mezi pověřenými osobami pak chybí statutární zástupce (jednatel) či ředitel. V takovém případě pak k vystavení nového certifikátu např. i pro jednatele musí vydat pokyn účetní, což odporuje firemní hierarchi pravomocí. V těchto případech je nutné rámcovou smlouvu změnit dodatkem, a kýžené zjednodušení procesu se mění na komplikaci - sleva se tak neuplatní.

Pro ověření, je-li možné Vám nabídnout slevu při existující smlouvě, prosím vyplňte a odešlete:

IČ spol./OSVČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

 

Sleva u sériového řešení

Sleva: 300 Kč a DPH

Pro relativně snadno zvládnutelné a přitom poměrně časté případy nabízíme slevu za tzv. sériové řešení. Sleva má tyto předpoklady:

  • Nepotřebujete konzultaci, protože máte základní požadavky:
    • 1 kvalifikovaný certifikát pro jednatele s.r.o. nebo OSVČ
    • podepisování pouze PDF a e-mailů v Outlooku/Thunderbirdu
    • počítač s Microsoft Windows
  • Poslední termín zpracování je alespoň +3 pracovní dny.
  • Zašlete nám veškeré potřebné údaje dopředu.
  • Stihnete včas uhradit zálohovou fakturu ve výši 50 % ceny bez slevy.

Výše slevy činí 300 Kč a DPH.

Máte-li o tuto slevu zájem, prosím vyplňte údaje ve formuláři:

Varianta:
IČ spol./OSVČ:
Místo řešení:
jen u varianty - b) u Vás ~ 2.900 Kč
např. adresa kanceláře
Držitel certifikátu:
tituly, jméno a příjmení
E-mail držitele:
kontaktní e-mail můžete uvést níže
Telefon držitele:
kontaktní telefon můžete uvést níže
Rodné číslo držitele:  
Bydliště držitele:  
Termín vyřízení od: do:
nejbližší a nejzazší termín vyřízení
Kontaktní osoba:
kdo vyplnil formulář, s kým jednat - např. asistentka
je-li osoba shodná s držitelem, není nutno vyplňovat
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefon:

Po telefonickém potvrzení termínu Vám vystavíme zálohovou fakturu, kterou zašleme na kontaktní e-mail a na e-mail držitele.

Slevy se sčítají

Tedy u řešení přes vzdálenou plochu při existující smlově a sériovém řešení je konečná cena 1.000 Kč+DPH.

Začněme!

Chcete vyřešit elektronický podpis s námi? Kontaktujte nás.

Získejte certifikát PostSignum
bez čekání na poště za 2.900 Kč

Podpis plnícím perem

 

Novinky

Elektronický podpis bez starostí od 1.400 Kč.

---

Kompendium elektronického podpisu - Váš průvodce do nové dimenze podepisování.