Elektronický podpis

PDF, veřejné zakázky (E-ZAK, NEN, Gemin, ...), e-mail

Elektronický, resp. digitální podpis je technicky nesmírně zajímavý a důmyslný nástroj. Nařízením EU č. 910/2014 a zákonem č. 297/2016 Sb. je postaven na roveň vlastnoručnímu podpisu. Je složité ho získat a zprovoznit, ale je snadné a efektivní ho rutinně používat.

Více: Kompendium elektronického podpisuJak vypadá elektronický podpis?

Typicky jsou podepisovány PDF soubory (jednostranně: žádosti a podání, dvěma stranami: smlouvy a plné moci). U PDF tedy naše služba končí tehdy, když zákazník sám podepíše své první PDF.

Často jsou elektronicky podepisovány registrace do systému veřejných zakázek (NEN.nipez, přes FEN.cz pak E-ZAK resp. jeho klonyTender arena, Gemin, dále Vhodné uveřejnění, eVEZA a další). Zde pak naše služba končí elektronicky podepsanou registrací do vybraného systému a úspěšným přihlášením zákazníka do systému.

Elektronickým podpisem lze podepisovat také e-maily, podání na portálu finanční správy, správy sociálního zabezpečení a pod. Tato užití však lze obvykle nahradit datovou schránkou (je zdarma a zprovoznění snazší) a tedy zde naše služba skončí dle specifické motivace zákazníka.

 

 

Klíč, certifikát, certifikační autorita, podpis

Spojení tzv. privátního klíče pro elektronické podepisování s Vaší osobou zajišťuje tzv. certifikační autorita (u nás PostSignum resp. Česká pošta, I.CA a eIdentity). Certifikační autorita Vám k Vašemu klíči vydá tzv. certifikát, když se jí osobně prokážete dokladem totožnosti. Nikomu jinému. Certifikát nelze vyzvednout na základě plné moci. Certifikát spojuje Váš klíč s Vaším rodným číslem, s Vaší osobou. Vygenerovat privátní klíč ve Vašem PC je mírně náročné technicky, získat certifikát je však náročné značně a to časově a/nebo finančně.

S certifikovaným privátním klíčem pak podepisujete elektronické dokumenty, podání, nabídky, e-maily. Jednotlivý elektronický podpis je však už zdarma a je obvykle velmi snadné ho vytvořit (jedním či několik kliknutími). S draze získaným (kvalifikovaným) certifikátem tedy už zdarma generujete např. desítky jednotlivých elektronických podpisů.

Váš privátní podpisový klíč byste si měli držet pod svou výhradní kontrolou. Certifikát je ovšem veřejný, protože slouží pouze k ověřování Vámi vytvořených el. podpisů osobami, kterým podpsané dokumenty (e-maily) zasíláte.

Více: Krypto-úvod, Certifikát (legislativa), Certifikát (kryptografie)

Certifikát PostSignum přes poštu nebo bez ní

Dovolte nám zařídit pro Vás vše s minimem starostí. Varianty naší nabídky se liší v bodech, kde dochází ke kontaktu mezi Vámi a certifikační autoritou. Nabízíme kvalifikované certifikáty PostSignum České pošty, tedy kontaktní místo je primárně Czech POINT (přepážka na poště). Jelikož jsme však současně tzv. externí registrační autoritou České pošty (jakýsi "malý mobilní Czech POINT"), je možné Vaši cestu na poštu nahradit naší návštěvou u Vás. Záleží, co je pro Vás výhodnější (roli hrají náklady dopravy).

Nekončíme v půli cesty

Získání kvalifikovaného certifikátu je náročné. V některých případech však získáním certifikátu problémy teprve začínají. Obvykle snadné je zprovoznit podepisování PDF či e-mailů, avšak registrace do některých systémů veřejných zakázek může být komplikovanější než samotné získání kvalifikovaného certifikátu. Součástí naší služby je i v těchto případech dokončení registrace do (jednoho) zvoleného systému tak, že se do něj zákazník sám přihlásí a naučí se, jak v něm elektronicky podepsat jednotlivou nabídku.


 

a) základ ~ 1.400 Kč

 • bez našeho dojezdu - pomocí vzdáleného připojení k Vašemu PC (např. TeamViewer nebo náš program)
 • my Vám poskytneme prvotní konzultaci a společně zprovozníme vzdálené připojení
 • my na Vašem PC vygenerujeme elektronické prvky žádosti o certifikát
 • my Vám připravíme veškerou administrativní dokumentaci žádosti o certifikát
 • Vy jdete na Váš Czech POINT s dokumentací od nás a prokážete se občanským průkazem (náročnost 0,5-1h)
 • my na Vašem PC nainstalujeme a zazálohujeme podpisový certifikát vč. priv. klíče
 • my zprovozníme vlastní elektronické podepisování (až 3 scénáře použití v ceně)
 • my Vás zaškolíme k elektronickému podepisování
 • my Vám telefonicky asistujeme při Vašem prvním "ostrém" elektronickém podepisování
 • časová náročnost: lze vyřídit během dopoledne při vyšším tempu

Cena: 1.400 Kč + 327 či 818 Kč za certifikát + DPH

 

b) u Vás ~ 2.900 Kč

Jako základní řešení, avšak:

 • my navštívíme Vás - osobně 
 • Vy nikam chodit nemusíte
 • Praha - dojezd zdarma, jinak účtována doprava
 • my smlouvu podepisujeme v zastoupení České pošty (CA PostSignum) a zajišťujeme administrativu vůči České poště (reportování a archivace)
 • my ověřujeme identitu budoucích držitelů  proti jednomu dokladu totožnosti
 • časová náročnost: 1-2 hodiny ve vysokém tempu (pro 1 podpis)

Cena: 2.900 Kč + 327 či 818 Kč za certifikát + DPH

 


 

Slevy, příplatky a doplňkové služby

 • Slevy - za určitých, relativně častých podmínek nabízíme slevy ze základních cen - sleva při existující smlouvě a při sériovém řešení.
 • Příplatky se pak týkají dopravy, zprovoznění 2. a dalšího podpisu, zprovoznění 4. a dalšího scénáře podepisování.
 • Doplňkové služby jako asistence u výroční obnovy a školení.

Vyřízení komerčního certifikátu

Naše nabídka platí i pro vyřízení komerčního certifikátu. Mezi zprovozněním el. podepisování a zprovozněním komerčního certifikátu není velký rozdíl, neboť: 1. technicky má obojí stejný základ - jednou jde o digitální certifikát s přívlastkem kvalifikovaný, podruhé s přívlastkem komerční a 2. administrativní proces jejich získání je totožný. Rozdíl je v použití. Kvalifikovaný certifikát slouží k podepisování, komerční pro autentizaci a šifrování. Zdánlivá duplicita je osvětlena zde. Závěrečná instalace a zaškolení jsou tedy sice jiné, ale rozsahem obdobné.

Získáváte konzultaci

Konzultace, kterou získáváte v ceně, se dotýká úskalí, která často zhatí zřízení podpisu svépomocí. Uveďme některá:

 • systém privátního klíče + veřejného klíče + certifikátu - v úvodním výkladu je zamlčeno, že klíče jsou dva a že certifikát certifikuje veřejný klíč, ačkoliv z vlastní žádosti o certifikát vyplývá i vazba na privátní klíč - tento systém patrně nemá žádné intuitivní připodobnění k běžnému ručnímu podpisu, vzdáleně se mu blíží systém číslovaných kulatých úředních razítek či podpis před notářem
 • kvalifikovaný vs. komerční certifikát - vyplývá z Vašich požadavků, vysvětlíme rozdíly
 • certifikát osobní (pro koho a kolik) vs. firemní pečeť - ne vždy musí mít každý zaměstnanec svůj osobní el. podpis
 • pověřená osoba - význam
 • struktura smluvní dokumentace PostSignum - smlouva, seznam pověřených osob, úvodní list, údaje pro vydání certifikátu
 • softwarový vs. hardwarový klíč (či úložiště klíče, legislativně prostředek) - je otázkou bezpečnosti a flexibility
 • identifikátor MPSV - může nahradit rodné číslo a nelze z něj vyčíst osobní údaje
 • jak a kde generovat žádosti o certifikát - častý zdroj problémů při zprovozňování elektronického podpisu svépomocí
 • jak a kde instalovat vydaný certifikát - souvisí s předchozí otázkou a s konkrétním způsobem použití
 • archivace soukromého klíče - nezapomínejme na zálohování

Získáváte zprovoznění a zaškolení

Patrně víte, proč právě nyní uvažujete o zřízení elektronického podpisu (resp. certifikátu). Toto jsou však možnosti, které můžete v budoucnu využít (rozděleno dle scénářů):

 • Podepisování dokumentů (PDF, DOC, XLS)
  • podepisování faktur, smluv, objednávek
  • v mezifiremní komunikaci i vůči státním institucím
  • PDF zdarma s Adobe Acrobat Reader DC, PDF masivně s programem PDF Signer
  • podpisovat lze i DOC a XLS v Microsoft Office
  • upozornění: v základní ceně je zaškolení pro jeden software u jednoho certifikátu
 • Podepisování v internetových portálech
 • Podepisování e-mailů
  • autorizovaná komunikace se státní správou prostřednictvím obyčejných e-mailových zpráv
  • komunikace se samosprávou (krajské a městské úřady)
  • komunikace se zdravotními pojišťovnami (přihlášky, odhlášky, přehledy)
  • alternativa k používání datové schránky
  • šifrování e-mailů
  • v aplikacích Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows 10 Mail (s omezením), Windows Live Mail, Outlook Express, Apple Mail
  • upozornění: v základní ceně je jeden e-mailový klient pro jeden certifikát
 • Komerční certifikát - autentizace
 • Komerční certifikát - šifrování
  • šifrování nabídek pro zadavatele veřejnách zakázek (např. Gemin, NEN)
  • šifrování zpráv od ČSSZ v rámci aplikace eNeschopenka

 

Začněme!

Chcete vyřešit elektronický podpis s námi?

IČ firmy:
Počet podepisujících
(počet certifikátů):
Cíle:Jiný:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Získejte certifikát PostSignum
bez čekání na poště za 2.900 Kč

Podpis plnícím perem

 

Novinky

Elektronický podpis bez starostí od 1.400 Kč.

---

Kompendium elektronického podpisu - Váš průvodce do nové dimenze podepisování.