Elektronický podpis

Mocný nástroj

Elektronický podpis ze zákona nahrazuje vlastnoruční podpis. E-mail „Zavazuji se ti zaplatit 100.000 Kč do konce roku.“ podepsaný elektronickým podpisem je soudně vymahatelný dlužní úpis té osoby, na kterou zní připojený elektronický podpis. A to i v případě, že e-mail fakticky napsal a odeslal někdo jiný - v takovém případě majitel elektronického podpisu (přesněji jeho certifikátu) nese důkazní břemeno k prokázání podvodu a neunese-li důkazní břemeno, je odsouzen k platbě s následným exekučním vymožením. Proto je s elektronickým podpisem tak těžké pořízení.

Více: Kompendium elektronického podpisu, Jak vypadá elektronický podpis?

Klíč, certifikát, certifikační autorita

Spojení tzv. privátního klíče elektronického podpisu (který je vygenerován na Vašem počítači) právě a pouze s Vaší osobou zajišťuje tzv. certifikační autorita (u nás PostSignum, I.C.A., eIdentity). Certifikační autorita Vám k Vašemu klíči vydá tzv. certifikát, když se jí osobně prokážete dokladem totožnosti. Nikomu jinému. Certifikát nelze vyzvednout na základě plné moci. Certifikát spojuje Váš klíč s Vaším rodným číslem, s Vaší osobou. S privátním klíčem pak podepisujete elektronické dokumenty (či e-maily). Tak jako neučíte nikoho Váš vlastnoruční podpis, tak jistě nesvěříte svůj privátní klíč nikomu jinému než sobě. Certifikát je ovšem veřejný.

Více: Krypto-úvod, Certifikát (legislativa), Certifikát (kryptografie)

Snadné zřízení elektronického podpisu

Dovolte nám zařídit pro Vás vše téměř bez starostí. Varianty naší nabídky se liší v bodech, kde dochází ke kontaktu mezi Vámi a certifikační autoritou. Nabízíme kvalifikované certifikáty PostSignum České pošty, tedy kontaktní místo je primárně Czech POINT. Jelikož jsme však současně tzv. externí registrační autoritou České pošty (jakýsi "malý mobilní Czech POINT"), je možné Vaši cestu na poštu nahradit naší návštěvou u Vás. Záleží, co je pro Vás výhodnější (roli hrají náklady dopravy).

Vyřízení komerčního certifikátu

Naše nabídka platí i pro vyřízení komerčního certifikátu. Mezi zprovozněním el. podepisování a zprovozněním komerčního certifikátu není velký rozdíl, neboť: 1. technicky má obojí stejný základ - jednou jde o digitální certifikát s přívlastkem kvalifikovaný, podruhé s přívlastkem komerční a 2. administrativní proces jejich získání je totožný. Rozdíl je v použití. Kvalifikovaný certifikát slouží k podepisování, komerční pro autentizaci a šifrování. Zdánlivá duplicita je osvětlena zde. Závěrečná instalace a zaškolení jsou tedy sice jiné, ale rozsahem obdobné.

 


 

a) základ ~ 1.900 Kč

 • bez našeho dojezdu - pokud Váš správce IT umožní k Vašim počítačům vzdálené připojení (např. TeamViewer nebo náš program)
 • my Vám poskytneme prvotní konzultaci
 • my vyplníme smluvní dokumentaci
 • my zadáme údaje o žadatelích a vygenerujeme žádosti o certifikáty
 • Vy, resp. statutární zástupce Vaší firmy / OSVČ jde na Váš Czech POINT s dokumenty (smlouva, seznam pov. osob) vyplněnými od nás (náročnost 0,5-1h, na některých poštách zvládnutelné bohužel jen teoreticky)
 • Vy, resp. každý zaměstnanec s vlastním elektronickým podpisem se osobně dostaví na Czech POINT s jedním dokladem totožnosti (náročnost 5-15 min, zvládnutelné i na menší poště)
 • my nainstalujeme a zprovozníme vydané certifikáty (až 3 scénáře použití v ceně)
 • my Vás zaškolíme k elektronickému podepisování
 • my Vám telefonicky asistujeme při Vašem prvním "ostrém" elektronickém podepisování
 • časová náročnost: lze vyřídit během jednoho dne ve vyšším tempu

Cena: 1.900 Kč + 327 Kč za certifikát + DPH

 

b) s plnou mocí ~ 2.500 Kč

Jako základní řešení, avšak:

 • bez našeho dojezdu k Vám (stejně jako u základního řešení)
 • Vy, resp. jednatel či majitel u OSVČ jde na Váš Czech POINT nebo k notáři podepsat plnou moc pro nás (náročnost 5 minut, běžný úkon)
 • my na základě plné moci od Vás jdeme na náš Czech POINT s Vaší (rámcovou) smlouvou a přílohami (úspora 0,5-1h času Vašeho jednatele resp. majitele u OSVČ - zásadní rozdíl proti základní variantě)
 • Vy, resp. každý zaměstnanec s vlastním elektronickým podpisem se osobně dostaví na Váš Czech POINT s jedním dokladem totožnosti (náročnost 5-15 min, zvládnutelné i na menší poště - stejně jako u základního řešení)
 • časová náročnost: 2 i vícero dní při klidnějším tempu

Cena: 2.500 Kč + 327 Kč za certifikát + DPH

 

c) u Vás ~ 2.900 Kč

Jako základní řešení, avšak:

 • my navštívíme Vás - osobně 
 • Praha, Jindřichohradecko, Valašsko - dojezd zdarma, jinak účtována doprava
 • my smlouvu podepisujeme v zastoupení České pošty (CA PostSignum) a zajišťujeme administrativu vůči České poště (reportování a archivace)
 • my ověřujeme identitu žadatelů proti jednomu dokladu totožnosti
 • časová náročnost: 1-2 hodiny ve vysokém tempu (pro 1 podpis)

Cena: 2.900 Kč + 327 Kč za certifikát + DPH

 


 

Slevy, příplatky a doplňkové služby

 • Slevy - za určitých, relativně častých podmínek nabízíme slevy ze základních cen - sleva při existující smlouvě a při sériovém řešení.
 • Příplatky se pak týkají dopravy, zprovoznění 2. a dalšího podpisu, zprovoznění 4. a dalšího scénáře podepisování.
 • Doplňkové služby jako asistence u výroční obnovy a školení.

Získáváte konzultaci

Konzultace, kterou získáváte v ceně, se dotýká úskalí, která často zhatí zřízení podpisu svépomocí. Uveďme některá:

 • systém privátního klíče + veřejného klíče + certifikátu - v úvodním výkladu je zamlčeno, že klíče jsou dva a že certifikát certifikuje veřejný klíč, ačkoliv z vlastní žádosti o certifikát vyplývá i vazba na privátní klíč - tento systém patrně nemá žádné intuitivní připodobnění k běžnému ručnímu podpisu, vzdáleně se mu blíží systém číslovaných kulatých úředních razítek či podpis před notářem
 • kvalifikovaný vs. komerční certifikát - vyplývá z Vašich požadavků, vysvětlíme rozdíly
 • certifikát osobní (pro koho a kolik) vs. firemní pečeť - ne vždy musí mít každý zaměstnanec svůj osobní el. podpis
 • pověřená osoba - význam
 • struktura smluvní dokumentace PostSignum - smlouva, seznam pověřených osob, úvodní list, údaje pro vydání certifikátu
 • softwarový vs. hardwarový klíč (či úložiště klíče, legislativně prostředek) - je otázkou bezpečnosti a flexibility
 • identifikátor MPSV - může nahradit rodné číslo a nelze z něj vyčíst osobní údaje
 • jak a kde generovat žádosti o certifikát - častý zdroj problémů při zprovozňování elektronického podpisu svépomocí
 • jak a kde instalovat vydaný certifikát - souvisí s předchozí otázkou a s konkrétním způsobem použití
 • archivace soukromého klíče - nezapomínejme na zálohování

Získáváte zprovoznění a zaškolení

Patrně víte, proč právě nyní uvažujete o zřízení elektronického podpisu (resp. certifikátu). Toto jsou však možnosti, další možnosti (rozděleno dle scénářů):

 • Podepisování e-mailů
  • autorizovaná komunikace se státní správou prostřednictvím obyčejných e-mailových zpráv
  • komunikace se samosprávou (krajské a městské úřady)
  • komunikace se zdravotními pojišťovnami (přihlášky, odhlášky, přehledy)
  • alternativa k používání datové schránky
  • šifrování e-mailů
  • v aplikacích Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Windows 10 Mail (s omezením), Windows Live Mail, Outlook Express, Apple Mail
  • upozornění: v základní ceně je jeden e-mailový klient pro jeden certifikát
 • Podepisování dokumentů (PDF, DOC, XLS)
  • podepisování faktur, smluv, objednávek
  • v mezifiremní komunikaci i vůči státním institucím
  • PDF zdarma s Adobe Acrobat Reader DC, PDF masivně s programem PDF Signer
  • DOC a XLS v Microsoft Office
  • upozornění: v základní ceně je zaškolení pro jeden software u jednoho certifikátu
 • Podepisování v internetových portálech
 • Komerční certifikát - autentizace
 • Komerční certifikát - šifrování
  • šifrování nabídek pro zadavatele veřejnách zakázek (např. Gemin, NEN)
  • šifrování zpráv od ČSSZ v rámci aplikace eNeschopenka

 

Začněme!

Chcete vyřešit elektronický podpis s námi?

IČ firmy:
Počet podepisujících
(počet certifikátů):
Cíle:Jiný:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:

Podpis plnícím perem

 

Novinky

Elektronický podpis bez starostí od 1.900 Kč.

---

Kompendium elektronického podpisu - Váš průvodce do nové dimenze podepisování.

---

Vzdálená správa 1 až 2 PC za minimální poplatek 590 Kč měsíčně. Balíček NANO-VNC.

---