Zálohování a obnova dat

V současnosti neexistuje žádné trvalé fyzické úložiště dat a zejména cenově dostupné pevné disky počítačů mají reálnou průměrnou životnost zhruba 5 let a jejich funkčnost často končí náhle a bez varování (resp. varování uživatel nesleduje). Cenná data je proto nutné zálohovat, tedy replikovat (zmnožovat) na záložní média.

Zálohování věnujeme výhradní pozornost a na naše zákazníky v této otázce musíme poněkud "tlačit". Jedná se totiž o investici, kterou lze zdánlivě vždy odložit. Když naopak zálohování funguje, je v případě ztráty primárních dat jejich obnova tak rychlá a výpadek v podstatě nepostřehnutelný, že si zákazník ani neuvědomí, co se mohlo stát a jaká by byla situace, kdybychom dříve tolik na zálohování "netlačili".

V otázce zálohování lze v zásadě rozlišit tyto podotázky:

Co zálohovat?

Cenná data obvykle tvoří zlomek dostupné diskové kapacity.

 • Lze úzce a přesně vyspecifikovat, která data jsou cenná, a poté ušetřit na zálohovacích médiích, resp. získat více možností zálohování (malá data lze snadno ukládat do internetu/cloudu).
 • Lze ovšem zálohovat naprosto vše a eliminovat možnou chybu v původním rozhodnutí o tom, co je cenné, co není a kde je to cenné uloženo.

Kam zálohovat?

Všechna média či zálohovací prostory mají výhody a nevýhody. Z nepřeberného množství lze uvést:

 • zrcadlový disk (RAID) - nejjednoduší a zcela automatické zálohování celého disku - neochrání proti zcizení/zničení celého počítače
 • zálohovací NAS server, zálohovací počítač - robustní řešení odolné i vůči zničení/zcizení (nutno vhodně umístit), náročnější na vstupní investici
 • zálohovací externí disk, flash disk - levné a rychlé řešení vyžadující zpravidla manuální asistenci - disk je nutné odpojovat a uzavírat např. do trezoru, aby smysl zálohování zůstal zachován
 • zálohování do internetu/cloudu - často využívané ve spojení s řešením sdílení dat (Dropbox, OneDrive), u nichž vyvstává otázka důvěry v poskytovatele prostoru, nevhodné pro velké objemy dat na pomalém připojení k internetu
 • efektivní kombinace výše uvedeného 
 • další postupy

Kým nebo čím?

V otázce součinnosti lidské obsluhy lze uvážit řešení:

 • plně automatické - typické řešení, které však vyžaduje dodatečné postupy pro ověřování, že zálohy jsou skutečně pravidelně automaticky prováděny (jednoduché automatické zálohování "mlčí" i několik měsíců, ať už funguje nebo ne)
 • poloautomatické - zálohovací program má přednastavený plán, ale uživatele vždy vyzve k potvrzení provedení zálohy, nebo např. k zapojení zálohovacího disku - uživatel má tak přehled o tom, že zálohování probíhá
 • manuální - celý postup záloh provádíme manuálně - jedná se zpravidla o rychlé řešení před nasazením automatického zálohování, zatímco jsou přednostně řešeny "důležitější" problémy

Otázky času

Dalším významným kritériem je časová hloubka záloh. Ta může být:

 • singulární - záloha je prostou kopií aktuální verze dat - pokud jste však cenný soubor nesmazali, ale pouze omylem vymazali část jeho obsahu, máte následující den v záloze kopii onoho částečně vyprázdněného souboru a část dat jste přišli
 • s historií - v zálohách lze uchovávat denní historii všech souborů, což řeší výše uvedený problém, a zálohy navíc plní funkci historie verzí - to je samozřejmě náročnější na kapacitu, ovšem i tuto náročnost lze patřičným způsobem zkrotit

Samozřejmě je třeba také rozhodnout frekvenci záloh. V souvislosti se zálohováním s historií verzí (viz výše) se nám osvědčuje historie denních záloh za poslední měsíc, měsíční zálohy v posledním roce a výroční zálohy za několik posledních let.

Obnova dat

Pokud jsme zálohovací systém zajistili my, je obnova dat otázkou minut či hodin a je bezproblémová.

Jsme však připraveni pokusit se získat data ze zálohovacího systému nastaveného někým jiným v případě, že zálohy v nějaké formě máte, ale nemůžete je ze zálohovacího média či prostoru získat.

Pokud jste v situaci, kdy nemáte žádné zálohy a disk přestal fungovat, ani zde není situace ztracená. V závislosti na typu poškození lze za cenu v řádech tisíců Kč (i 10 000 Kč) získat data i ze zjevně nefunkčního disku. Zajistíme Vám nacenění obnovy dat z havarovaného disku (různým typům poškození odpovídají různé ceny) a zajistíme i jejich případné obnovení, bude-li pro Vás cena smysluplná. 

Obraťte se na nás

Jistě Vám pomůžeme se všemi uvedenými otázkami a zálohování technicky zrealizujeme. Problém se zálohováním však není primárně technického charakteru, jde spíše o otázku důslednosti a systematické preventivní a zdánlivě "zbytečné" péče. Pokud na nás delegujete toto břemeno, neustaneme v činnosti, dokud zálohy spolehlivě nepoběží.

Kam dál? Vyberte si prosím z balíčků našich služeb a kontaktujte nás.


 

Novinky

Elektronický podpis bez starostí od 1.400 Kč.

---

Kompendium elektronického podpisu - Váš průvodce do nové dimenze podepisování.

Backup disks